02188536617
تبدیل ایده های بزرگ به محصولات عالی

آدرس دفتر مرکزی: سهروردی شمالی،
خیابان خرمشهر، پلاک 38، طبقه چهارم

02188536617
info@pkarvin.com

مبدل حرارتی پوسته-لوله شرکت پالایش نفت امام خمینی اراک(HE-495)