02188536617
تبدیل ایده های بزرگ به محصولات عالی

آدرس دفتر مرکزی: سهروردی شمالی،
خیابان خرمشهر، پلاک 38، طبقه چهارم

02188536617
info@pkarvin.com

واحد برنامه ریزی

مأموریت‌ واحد برنامه‌ریزی  شرکت پترو کیمیا آروین، هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش، تولید، تأمین مواد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و در نهایت ارسال به موقع کالا به مشتری می باشد با توجه به گستردگی حوزه کاری، این واحد خطاهای احتمالی را با کمک نرم افزار کنترل پروژه به حداقل رسانیده است.

 

ارسال اطلاعات به روز از روند انجام پروژه به کارفرما، کنترل تولید و ثبت گزارش‌ها، وقایع تولید و دریافت اطلاعات تحلیلی از میزان تولید، موارد و دلایل توقف، ضایعات و … نیز از دیگر وظایف این بخش می باشد.