02188536617
تبدیل ایده های بزرگ به محصولات عالی

آدرس دفتر مرکزی: سهروردی شمالی،
خیابان خرمشهر، پلاک 38، طبقه چهارم

02188536617
info@pkarvin.com

تفکیک گرها

تفکیک کننده ها از نظر عملکرد تقریبا مشابه یکدیگرند ولی از لحاظ ساختاری دارای تفاوت با یکدیگر می باشند. شاید بتوان از نظر عملکرد تفکیک کننده ها را به سه صورت زیر تقسیم بندی نمود که هر سه مورد توسط شرکت پتروکیمیا اروین تولید می شوند:

  • Separator
  • Scrubber
  • Knochout