02188536617
تبدیل ایده های بزرگ به محصولات عالی

آدرس دفتر مرکزی: سهروردی شمالی،
خیابان خرمشهر، پلاک 38، طبقه چهارم

02188536617
info@pkarvin.com

مخازن ذخیره سرد دوجداره

شرکت پتروکیمیا آروین جزء معدود شرکت های ایرانی است که توانسته به صورت کامل و با کمک مهندسین ایرانی پروژه طراحی و مهندسی، تامین متریال، ساخت و نصب مخزن دوجداره آمونیاک را اجرایی کند.